Skip to main content
2nd International Congress Awareness / 2. Uluslararası Farkındalık Kongresi

Dear participants,

Rating Academy and Çanakkale Onsekiz Mart University, Karabük University, the Baku-Slavian University which is organized in cooperation with the 2nd International Congress Awareness, between 13-15 December 2018, Çanakkale / Turkey will be held in. We invite all scholars, researchers, artists, teachers and students interested in the theme of our conference to submit papers.

The main objective of the conference is to create an academic platform within the framework of the concept of AWARENESS. Our conference will be open to all fields such as health sciences, social sciences, education sciences, natural sciences and fine arts, and multidisciplinary and interdisciplinary studies will be offered.

The language of the conference is English and Turkish. Full-text notifications will be printed in the Congress book. In addition, all notices will be published at the international indexed congressional journals after the referee evaluation.

On behalf of our organization committee, I am honored to invite you to this congress which will take place in Çanakkale.
Best regards,
Assoc. Prof. Dr. Özlem TONGUÇ YAYINTAŞ
Congress President, 2018

Değerli Katılımcılar,

Rating Academy ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Bakü-Slavian Üniversitesi işbirliği ile organize edilen 2. Uluslararası Farkındalık Kongresi,  13-15 Aralık  2018 tarihleri arasında Çanakkale / Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Konferansımızın teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sanatçıları, öğretmenleri ve öğrencileri bildiri sunmaya davet ediyoruz

Konferansın temel amacı, FARKINDALIK kavramı çerçevesinde bir akademik platform oluşturmaktır. Konferansımız sağlık bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, fen bilimleri ve güzel sanatlar gibi bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir.

Konferansın dili İngilizceveTürkçe’dir. Tam metinli bildiriler, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, tüm bildiriler uluslararası endeksli Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanacaktır.

Organizasyon komitemiz adına sizleri, Çanakkale’de gerçekleşecek olan bu Kongremize davet etmekten onur duyuyorum.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Özlem TONGUÇ YAYINTAŞ

Kongre Başkanı, 2018

Teknik sorunlarınız ile ilgili lütfen  905530262726 numalı telefonu arayınız

 

Yazarlar:

Bilim & Program Komitesi:

Başkan:

 


Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2018 Zakon Group LLC